Meditació per a adolescents

meditacio adolescents

Una de les característiques de l'adolescència és l'aparició de noves emocions o de les emocions que els adolescents ja tenien de nens però amb mes força. Aquest procés que està provocat pel canvi hormonal de la pubertat, fa que vida de molts adolescents sigui complicada.
El pas per l'adolescència pot, per aquesta raó, estar carregat de dificultats i tristesa. Els canvis sobtats d'humor, la frustració, la ira i fins i tot la depressió estan moltes vegades presents en la vida dels adolescents.
Qualsevol tècnica que els ajudi a controlar aquestes emocions és beneficiosa per a ells. I una d'aquestes tècniques és la meditació.
La meditació consisteix a portar la pròpia ment a un estat de concentració molt elevat, allunyant d'ella els pensaments i centrant-se al moment present.
La meditació no és solament una disciplina per als adults. Utilitzar les tècniques de meditació pot ser molt útil per als adolescents. Tots els estudis realitzats sobre aquesta tècnica demostren que els que la practiquen aconsegueixen un estat de pau interior i són capaços de controlar millor la seva ment.
Aquestes dues conseqüències fan que sigui més fàcil tolerar la frustració, que un sigui més capaç de controlar les seves emocions o aconseguir que aquestes li afectin de manera més positiva. Practicar la meditació sol provocar un augment d'autoestima i la tolerància, tant per un mateix com pels altres.
Per a adolescents als quals els costa controlar la seva ira, la meditació pot ser un exercici molt beneficiós. També per a aquells que tenen excés de timidesa, els que toleren malament la frustració o els que depenen a l'excés de l'opinió dels altres.
I un altre aspecte important en el qual la meditació pot ajudar als adolescents és l'escola. La meditació ensenya a ser mentalment més organitzat i a concentrar-se molt millor i aquestes dues capacitats estan molt relacionades amb el bon acompliment acadèmic.

Més informació