Grup de criança

Durant l'embaràs, puerperi, i criança moltes dones desitgen formar part d'un grup de dones en la seva mateixa situació. Així, podran compartir experiències, dubtes, pors i expectatives en un grup d'iguals. Per això, els Grups de Criança són una opció molt positiva per cobrir aquesta necessitat i tenir un referent per part de les mares.
Els Grups de Criança són gratuïts i permeten compartir emocions, dubtes i expectatives sobre la maternitat. Ajuden a les embarassades i a les mares a prendre consciència de la maternitat.
El Grup de Criança constitueix un espai de contenció per a les dones que acudeixen a ell. Això significa que en el grup, les dones es troben segures i recolzades per expressar-se, emocionar-se i compartir.
A més, el grup permet a les dones obrir-se en un grup d'iguals, que els pot servir de referent en la seva maternitat.
D'aquesta manera, les dones poden identificar-se amb altres mares, la qual cosa els facilita el procés d'integració de la seva pròpia maternitat en la seva identitat personal.
Així mateix, el Grup de Criança constitueix un marc de referència per a la criança. Les dones comparteixen dubtes, pors, experiències, interessos… A més, reben acompanyament i consell especialitzat per part de la coordinadora del grup.
Tot això permet a les dones desenvolupar la seva maternitat i la criança dels seus bebès sentint-se segures, acompanyades i compreses.
De la mateixa manera, el Grup de Criança possibilita que les dones creuen entre si una xarxa de suport social que s'estengui més enllà de les sessions del grup.

Més informació